Champion Jessica Borgstrom

Veteran Ski

ChampionJohan Tensmyr
Champion Jessica Borgstrom
Champion Markus Slettebakken
Champion Sandra Borgstrom
Champion Lars Akerblom

Runabout Stock

ChampionMario Gross

Runabout 1300 Stock N/A

ChampionArlegard Annette