VS
Bryant Trevizo
United States of America United States of America United States of America United States of America
2 WINS AGAINST THE OTHER 0
3 STARTS 8
0 WINS 1
0 % WINS 13
0 PODIUMS 2
0 % PODIUMS 25
3 TOP 5 3
100 % TOP 5 38
3 TOP 10 7
100 % TOP 10 88
5 AVERAGE FINISH 7