VS
Bryant Schneider
United States of America United States of America United States of America United States of America
2 WINS AGAINST THE OTHER 0
3 STARTS 16
0 WINS 5
0 % WINS 31
0 PODIUMS 11
0 % PODIUMS 69
3 TOP 5 11
100 % TOP 5 69
3 TOP 10 16
100 % TOP 10 100
5 AVERAGE FINISH 4