VS
Filasky Gomez
United States of America United States of America United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 1
17 STARTS 35
4 WINS 6
24 % WINS 17
9 PODIUMS 16
53 % PODIUMS 46
13 TOP 5 27
76 % TOP 5 77
16 TOP 10 33
94 % TOP 10 94
4 AVERAGE FINISH 4