VS
Allen McConkey
United States of America United States of America United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 0
1 STARTS 15
0 WINS 6
0 % WINS 40
0 PODIUMS 11
0 % PODIUMS 73
0 TOP 5 12
0 % TOP 5 80
0 TOP 10 12
0 % TOP 10 80
12 AVERAGE FINISH 5