VS
Frame Snyder
United States of America United States of America United States of America United States of America
2 WINS AGAINST THE OTHER 0
58 STARTS 90
17 WINS 15
29 % WINS 17
32 PODIUMS 49
55 % PODIUMS 54
44 TOP 5 76
76 % TOP 5 84
57 TOP 10 85
98 % TOP 10 94
4 AVERAGE FINISH 4