VS
Frame Trevizo
United States of America United States of America United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 0
58 STARTS 26
17 WINS 0
29 % WINS 0
32 PODIUMS 5
55 % PODIUMS 19
44 TOP 5 7
76 % TOP 5 27
57 TOP 10 15
98 % TOP 10 58
4 AVERAGE FINISH 10