VS
Frame Clayton
United States of America United States of America United States of America United States of America
9 WINS AGAINST THE OTHER 7
58 STARTS 44
17 WINS 1
29 % WINS 2
32 PODIUMS 22
55 % PODIUMS 50
44 TOP 5 30
76 % TOP 5 68
57 TOP 10 40
98 % TOP 10 91
4 AVERAGE FINISH 5