VS
Snyder Mack
United States of America United States of America United States of America United States of America
9 WINS AGAINST THE OTHER 6
90 STARTS 95
15 WINS 5
17 % WINS 5
49 PODIUMS 33
54 % PODIUMS 35
76 TOP 5 48
84 % TOP 5 51
85 TOP 10 92
94 % TOP 10 97
4 AVERAGE FINISH 5