VS
Snyder Warner
United States of America United States of America United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 2
90 STARTS 44
15 WINS 5
17 % WINS 11
49 PODIUMS 12
54 % PODIUMS 27
76 TOP 5 17
84 % TOP 5 39
85 TOP 10 29
94 % TOP 10 66
4 AVERAGE FINISH 12