VS
Snyder Binhendi
United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 1
90 STARTS 18
15 WINS 3
17 % WINS 17
49 PODIUMS 8
54 % PODIUMS 44
76 TOP 5 9
84 % TOP 5 50
85 TOP 10 16
94 % TOP 10 89
4 AVERAGE FINISH 6