VS
Snyder Nolan
United States of America United States of America United States of America United States of America
17 WINS AGAINST THE OTHER 2
90 STARTS 52
15 WINS 1
17 % WINS 2
49 PODIUMS 9
54 % PODIUMS 17
76 TOP 5 19
84 % TOP 5 37
85 TOP 10 47
94 % TOP 10 90
4 AVERAGE FINISH 7