VS
Snyder Schmitt
United States of America United States of America United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 1
90 STARTS 6
15 WINS 0
17 % WINS 0
49 PODIUMS 0
54 % PODIUMS 0
76 TOP 5 2
84 % TOP 5 33
85 TOP 10 4
94 % TOP 10 67
4 AVERAGE FINISH 9