VS
Snyder Trevizo
United States of America United States of America United States of America United States of America
2 WINS AGAINST THE OTHER 0
90 STARTS 26
15 WINS 0
17 % WINS 0
49 PODIUMS 5
54 % PODIUMS 19
76 TOP 5 7
84 % TOP 5 27
85 TOP 10 15
94 % TOP 10 58
4 AVERAGE FINISH 10