VS
Snyder Belton
United States of America United States of America United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 0
90 STARTS 2
15 WINS 1
17 % WINS 50
49 PODIUMS 1
54 % PODIUMS 50
76 TOP 5 1
84 % TOP 5 50
85 TOP 10 2
94 % TOP 10 100
4 AVERAGE FINISH 5