VS
Snyder Venderley
United States of America United States of America United States of America United States of America
11 WINS AGAINST THE OTHER 1
90 STARTS 30
15 WINS 12
17 % WINS 40
49 PODIUMS 18
54 % PODIUMS 60
76 TOP 5 23
84 % TOP 5 77
85 TOP 10 30
94 % TOP 10 100
4 AVERAGE FINISH 3