VS
Snyder Osborn
United States of America United States of America United States of America United States of America
6 WINS AGAINST THE OTHER 3
90 STARTS 26
15 WINS 0
17 % WINS 0
49 PODIUMS 10
54 % PODIUMS 38
76 TOP 5 20
84 % TOP 5 77
85 TOP 10 26
94 % TOP 10 100
4 AVERAGE FINISH 4