VS
Snyder Smith
United States of America United States of America United States of America United States of America
2 WINS AGAINST THE OTHER 0
90 STARTS 21
15 WINS 0
17 % WINS 0
49 PODIUMS 0
54 % PODIUMS 0
76 TOP 5 4
84 % TOP 5 19
85 TOP 10 12
94 % TOP 10 57
4 AVERAGE FINISH 10