VS
Snyder Wilk
United States of America United States of America United States of America United States of America
2 WINS AGAINST THE OTHER 2
90 STARTS 15
15 WINS 3
17 % WINS 20
49 PODIUMS 5
54 % PODIUMS 33
76 TOP 5 7
84 % TOP 5 47
85 TOP 10 12
94 % TOP 10 80
4 AVERAGE FINISH 6