VS
Snyder Saxon
United States of America United States of America United States of America United States of America
4 WINS AGAINST THE OTHER 0
90 STARTS 25
15 WINS 6
17 % WINS 24
49 PODIUMS 15
54 % PODIUMS 60
76 TOP 5 19
84 % TOP 5 76
85 TOP 10 23
94 % TOP 10 92
4 AVERAGE FINISH 4