VS
Snyder Clayton
United States of America United States of America United States of America United States of America
2 WINS AGAINST THE OTHER 1
90 STARTS 44
15 WINS 1
17 % WINS 2
49 PODIUMS 22
54 % PODIUMS 50
76 TOP 5 30
84 % TOP 5 68
85 TOP 10 40
94 % TOP 10 91
4 AVERAGE FINISH 5