VS
Snyder Fritz
United States of America United States of America United States of America United States of America
2 WINS AGAINST THE OTHER 0
90 STARTS 16
15 WINS 0
17 % WINS 0
49 PODIUMS 3
54 % PODIUMS 19
76 TOP 5 7
84 % TOP 5 44
85 TOP 10 16
94 % TOP 10 100
4 AVERAGE FINISH 6