VS
White Snyder
United States of America United States of America United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 2
9 STARTS 90
1 WINS 15
11 % WINS 17
6 PODIUMS 49
67 % PODIUMS 54
6 TOP 5 76
67 % TOP 5 84
8 TOP 10 85
89 % TOP 10 94
5 AVERAGE FINISH 4