VS
Bryant Schneider
United States of America United States of America United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 0
3 STARTS 16
0 WINS 5
0 % WINS 31
2 PODIUMS 11
67 % PODIUMS 69
2 TOP 5 11
67 % TOP 5 69
3 TOP 10 16
100 % TOP 10 100
4 AVERAGE FINISH 4