VS
Redinger McConkey
United States of America United States of America United States of America United States of America
5 WINS AGAINST THE OTHER 3
30 STARTS 15
14 WINS 6
47 % WINS 40
23 PODIUMS 11
77 % PODIUMS 73
24 TOP 5 12
80 % TOP 5 80
27 TOP 10 12
90 % TOP 10 80
4 AVERAGE FINISH 5