VS
Trevizo McConkey
United States of America United States of America United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 1
26 STARTS 15
0 WINS 6
0 % WINS 40
5 PODIUMS 11
19 % PODIUMS 73
7 TOP 5 12
27 % TOP 5 80
15 TOP 10 12
58 % TOP 10 80
10 AVERAGE FINISH 5