VS
Trevizo Warner
United States of America United States of America United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 2
26 STARTS 44
0 WINS 5
0 % WINS 11
5 PODIUMS 12
19 % PODIUMS 27
7 TOP 5 17
27 % TOP 5 39
15 TOP 10 29
58 % TOP 10 66
10 AVERAGE FINISH 12