VS
Trevizo Bellamy
United States of America United States of America United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 1
26 STARTS 57
0 WINS 15
0 % WINS 26
5 PODIUMS 21
19 % PODIUMS 37
7 TOP 5 22
27 % TOP 5 39
15 TOP 10 54
58 % TOP 10 95
10 AVERAGE FINISH 6