VS
Trevizo Erukhimov
United States of America United States of America Russian Federation Russian Federation
3 WINS AGAINST THE OTHER 2
26 STARTS 23
0 WINS 2
0 % WINS 9
5 PODIUMS 10
19 % PODIUMS 43
7 TOP 5 13
27 % TOP 5 57
15 TOP 10 17
58 % TOP 10 74
10 AVERAGE FINISH 6