VS
Trevizo Smith
United States of America United States of America United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 0
26 STARTS 21
0 WINS 0
0 % WINS 0
5 PODIUMS 0
19 % PODIUMS 0
7 TOP 5 4
27 % TOP 5 19
15 TOP 10 12
58 % TOP 10 57
10 AVERAGE FINISH 10