VS
Trevizo Clayton
United States of America United States of America United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 1
26 STARTS 44
0 WINS 1
0 % WINS 2
5 PODIUMS 22
19 % PODIUMS 50
7 TOP 5 30
27 % TOP 5 68
15 TOP 10 40
58 % TOP 10 91
10 AVERAGE FINISH 5