VS
Bigsby Janssen
United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 0
7 STARTS 6
1 WINS 0
14 % WINS 0
3 PODIUMS 0
43 % PODIUMS 0
6 TOP 5 1
86 % TOP 5 17
7 TOP 10 4
100 % TOP 10 67
4 AVERAGE FINISH 8