VS
Forest Burtka
United States of America United States of America United States of America United States of America
2 WINS AGAINST THE OTHER 0
29 STARTS 30
8 WINS 4
28 % WINS 13
25 PODIUMS 18
86 % PODIUMS 60
27 TOP 5 22
93 % TOP 5 73
29 TOP 10 27
100 % TOP 10 90
3 AVERAGE FINISH 5