VS
Alexander Smith
United States of America United States of America United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 0
6 STARTS 21
0 WINS 0
0 % WINS 0
0 PODIUMS 0
0 % PODIUMS 0
1 TOP 5 4
17 % TOP 5 19
3 TOP 10 12
50 % TOP 10 57
11 AVERAGE FINISH 10