VS
Perez Munoz Warner
United States of America United States of America United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 1
1 STARTS 44
0 WINS 5
0 % WINS 11
0 PODIUMS 12
0 % PODIUMS 27
0 TOP 5 17
0 % TOP 5 39
1 TOP 10 29
100 % TOP 10 66
6 AVERAGE FINISH 12