VS
Perez Munoz Trevizo
United States of America United States of America United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 0
1 STARTS 26
0 WINS 0
0 % WINS 0
0 PODIUMS 5
0 % PODIUMS 19
0 TOP 5 7
0 % TOP 5 27
1 TOP 10 15
100 % TOP 10 58
6 AVERAGE FINISH 10