VS
Verlander Rippy
United States of America United States of America United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 1
2 STARTS 4
1 WINS 0
50 % WINS 0
1 PODIUMS 2
50 % PODIUMS 50
2 TOP 5 4
100 % TOP 5 100
2 TOP 10 4
100 % TOP 10 100
3 AVERAGE FINISH 3