VS
Higdon Gomez
United States of America United States of America United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 2
3 STARTS 35
0 WINS 6
0 % WINS 17
0 PODIUMS 16
0 % PODIUMS 46
0 TOP 5 27
0 % TOP 5 77
2 TOP 10 33
67 % TOP 10 94
11 AVERAGE FINISH 4