VS
Kelly Wendricks
United States of America United States of America United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 3
7 STARTS 44
0 WINS 0
0 % WINS 0
2 PODIUMS 18
29 % PODIUMS 41
6 TOP 5 27
86 % TOP 5 61
7 TOP 10 38
100 % TOP 10 86
4 AVERAGE FINISH 6