VS
Yamashita Poper
United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 1
3 STARTS 4
0 WINS 0
0 % WINS 0
1 PODIUMS 0
33 % PODIUMS 0
1 TOP 5 0
33 % TOP 5 0
2 TOP 10 1
67 % TOP 10 25
9 AVERAGE FINISH 12