VS
Yauri Fielder
United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 1
17 STARTS 9
0 WINS 2
0 % WINS 22
4 PODIUMS 3
24 % PODIUMS 33
5 TOP 5 5
29 % TOP 5 56
9 TOP 10 5
53 % TOP 10 56
10 AVERAGE FINISH 8