VS
Snyder Habel
United States of America United States of America United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 0
90 STARTS 10
15 WINS 1
17 % WINS 10
49 PODIUMS 6
54 % PODIUMS 60
76 TOP 5 7
84 % TOP 5 70
85 TOP 10 8
94 % TOP 10 80
4 AVERAGE FINISH 5