VS
Snyder Bellamy
United States of America United States of America United States of America United States of America
23 WINS AGAINST THE OTHER 3
90 STARTS 57
15 WINS 15
17 % WINS 26
49 PODIUMS 21
54 % PODIUMS 37
76 TOP 5 22
84 % TOP 5 39
85 TOP 10 54
94 % TOP 10 95
4 AVERAGE FINISH 6