VS
Snyder Iantosca
United States of America United States of America United States of America United States of America
13 WINS AGAINST THE OTHER 17
90 STARTS 99
15 WINS 4
17 % WINS 4
49 PODIUMS 43
54 % PODIUMS 43
76 TOP 5 70
84 % TOP 5 71
85 TOP 10 94
94 % TOP 10 95
4 AVERAGE FINISH 5