VS
Schramek Serlin
United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 6
10 STARTS 8
0 WINS 0
0 % WINS 0
0 PODIUMS 2
0 % PODIUMS 25
2 TOP 5 4
20 % TOP 5 50
4 TOP 10 7
40 % TOP 10 88
16 AVERAGE FINISH 7