VS
Trevizo Conroy
United States of America United States of America United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 3
26 STARTS 24
0 WINS 1
0 % WINS 4
5 PODIUMS 2
19 % PODIUMS 8
7 TOP 5 5
27 % TOP 5 21
15 TOP 10 19
58 % TOP 10 79
10 AVERAGE FINISH 8