VS
Trevizo Snyder
United States of America United States of America United States of America United States of America
0 WINS AGAINST THE OTHER 2
26 STARTS 90
0 WINS 15
0 % WINS 17
5 PODIUMS 49
19 % PODIUMS 54
7 TOP 5 76
27 % TOP 5 84
15 TOP 10 85
58 % TOP 10 94
10 AVERAGE FINISH 4