VS
Reden Glennon
United States of America United States of America United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 0
2 STARTS 5
0 WINS 1
0 % WINS 20
1 PODIUMS 2
50 % PODIUMS 40
2 TOP 5 2
100 % TOP 5 40
2 TOP 10 4
100 % TOP 10 80
3 AVERAGE FINISH 7