VS
Iantosca Snyder
United States of America United States of America United States of America United States of America
17 WINS AGAINST THE OTHER 13
99 STARTS 90
4 WINS 15
4 % WINS 17
43 PODIUMS 49
43 % PODIUMS 54
70 TOP 5 76
71 % TOP 5 84
94 TOP 10 85
95 % TOP 10 94
5 AVERAGE FINISH 4